Date publication : 11/04/2020
Auteur : Tom Wirion

Zu Lëtzebuerg ass d’Fréijoër unkomm, mat bloëm Himmel, villen Faarwen an den Gärt, et summt an et zwitschert wi wann alles ganz normal wier. 

Mais « normal » ass töschenzäitléch näischt mi. An och wann alles esou rouég an onbesuergt wierkt, den unsichtbaren Feind ass do.